Struktura kodu HTML

Szkielet strony HTML

 

Podstawowy kod HTML
Podstawowy kod HTML

Każdą stronę internetową, tworzy się według ściśle określonej struktury. Powyżej przedstawiłem na zdjęciu, jak taka struktura wygląda.


Deklaracja

Pojawiło się kilka wersji języka HTML, od początku jego istnienia. Każda kolejna wersja była rozwinięciem poprzedniej – dodawano nowe elementy, usprawniano tworzenie serwisów i aplikacji internetowych oraz naprawiano błędy poprzednich wersji.

Z racji istnienia kilku wersji tego języka dobrze jest deklarować, czyli informować przeglądarkę z jakiej wersji HTML korzystamy, tworząc stronę, by została ona poprawnie wyświetlona. Obecną wersją, rekomendowaną od 28 października 2014 przez W3C (World Wide Web Consortium – organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW) jest HTML 5.

Deklarację umieszczamy na samym początku strony internetowej, w pierwszej linii kodu HTML. Obecna deklaracja w HTML5 została skrócona i wygląda w następujący sposób.

Deklaracja HTML 5
Deklaracja
Deklaracja HTML 5

Dla przykładu podam jak wyglądała deklaracja w wersji HTML 4

Deklaracja HTML 4
Deklaracja HTML 4
Deklaracja HTML 4

Znacznik podwójny HTML

HTML (HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, wykorzystywany do tworzenia dokumentów hipertekstowych. Język HTML służy do opisywania struktury strony.

Znacznik otwierający <html> i zamykający </head>, informuję przeglądarkę, że wszystko co znajduje się pomiędzy nimi, jest kodem źródłowym strony.

Podwójne tagi HTML (otwierający i zamykający)
Tagi HTML
Tagi HTML

Atrybut

Atrybut dostarcza dodatkowych informacji przeglądarce, o zawartości poszczególnego elementu.

Budowa atrybutu
Budowa atrybutu
Budowa atrybutu

Atrybut składa się z: nazwy oraz wartości.

nazwa_atrybutu=”wartość”

Nazwa  określa jakie dodatkowe informacje chcemy przekazać przeglądarce. Nazwę zapisujemy małymi literami.

Wartość  służy do definiowania informacji lub ustawień określonych przez atrybut. Wartość zapisujemy po znaku ”=”, małymi literami i wewnątrz cudzysłów.

*HTML 5 pozwala na zapis wartości bez cudzysłowu i wielkimi literami, jednak nie jest to zalecane.

Atrybut
Atrybut

W powyższym przykładzie, wewnątrz znacznika otwierającego HTML, zapisaliśmy atrybut lang. Atrybut ten określa język, w jakim zapisano zawartość elementu. Znakiem ”=” przypisaliśmy mu wartość  ”pl”. Łatwo można się domyślić, że wartość ta, oznacza język polski. Przeglądarka widząc taki zapis już wie, że cała treść strony, będzie zapisana w języku polskim.


Znacznik podwójny head

 

Znacznik head
Znacznik head

Znacznik head (głowa) jest sekcją strony, która służy do zapisywania metadanych. Metadane HTML to dane dotyczące dokumentu HTML. Dane te nie są wyświetlane na stronie. Pomiędzy tagami HTML, możemy zdefiniować metadane takie jak:

  • opis, tytuł oraz autora strony
  • kodowanie znaków
  • słowa kluczowe
  • style
  • skrypty

Znacznik podwójny body

 

Znacznik body
Znacznik body

Znacznik body w języku angielskim oznacza ciało. Wszystko co zostanie umieszczone pomiędzy znacznikiem otwierającym <body>, a zamykającym </body>, zostanie wyświetlone w oknie przeglądarki. To w tej sekcji tworzymy naszą stronę WWW.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.